Inleiding
Glimph verzorgt oplossingen voor uw online organisatie in de breedste zin van het woord. De technische oplossingen omvatten onder andere het maken van (onderdelen van) websites, winkel- en kassasystemen, e-mail en andere communicatiemogelijkheden. Daarnaast verzorgt Glimph (delen van) uw content. Kortweg, Glimph neemt werkzaamheden voor uw online organisatie over.

Omdat wij het vanzelfsprekend vinden uw persoonsgegevens die ons hiermee bekend worden zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Glimph (Osildi BV)
Rueterlaan 7
1252 AA Laren

Glimph verzamelt en verwerkt gegevens
Het is mogelijk dat de volgende persoonsgegevens van u worden vastgelegd en verwerkt:
− Naam, adres en woonplaats, van u en/of uw organisatie;
− Telefoon;
− E-mail gegevens
− IBAN-rekeningnummer;
− BTW-nummer;
− KvK-gegevens;
− Hostingrelatie en aansluitnummer en inloggegevens

Glimph verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens van u. Glimph verkrijgt deze gegevens doordat u met ons communiceert, of deze doorgeeft om de gewenste dienstverlening mogelijk te maken. Indien nodig verzamelt Glimph gegevens door raadpleging van openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, telefoongids en zogenaamde ‘domain registrars’.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De verzamelde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
− Het aanmaken van een klant/opdracht-dossier;
− Communicatie;
− Factureren van dienstverlening en doorbelaste kosten;
− Afsluiten van diensten door derde partijen voor uw organisatie;
− Het behandelen van vragen en verzoeken;
− Het verzorgen van serviceberichten, zoals bijvoorbeeld het melden van (dreigende) verstoringen en onderhoud;
− Het afhandelen van verstoringen;
− Het verzorgen van nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen.

Cookies
Daarnaast verzamelt Glimph gegevens door middel van cookies als u de website van Glimph bezoekt. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we om akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De gegevens die verzameld worden betreffen:
− IP-nummer en locatie;
− Herkomstpagina
− Device en device kenmerken;
− Bezochte pagina’s en duur.

Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening en de website.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend, of dit op grond van wet- of regelgeving een verplichting is.
Voor haar eigen dienstverlening maakt Glimph gebruik van SaaS-diensten van Weebly, WordPress, Google Analytics, ZoHo en Google drive.  Dit zijn partijen van goede naam en faam, die over een privacy beleid beschikken dat voldoet aan de eisen van de AVG. Google Analytics en Weebly ontvangen IP-adressen die 14 maanden bewaard blijven.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden minimaal 7 jaar na afronding van de laatste opdracht bewaard. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Uw dossier kan langer bewaard worden als Glimph of u een belang bij een langere bewaartermijn heeft.

Beveiliging gegevens
Glimph zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Glimph of personen met instructie van Glimph. Glimph spant zich ervoor in de gegeven en systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking van gegevens. De beveiligingsmaatregelen worden indien nodig aangevuld of verscherpt.
Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet
De AVG geeft een betrokkene een aantal rechten ter waarborging van de bescherming van persoonsgegevens. Dit betreft het recht op inzage, correctie, vergetelheid, dataportabiliteit en beperken van de verwerking. Het is mogelijk kosteloos inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die door Glimph zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of verwijderen. Als u toestemming heeft gegeven voor een nieuwsbrief of andere marketinguitingen, kunt u die toestemming ook altijd weer intrekken. Voor een verzoek hiertoe volstaat een e-mail naar Glimph of een schriftelijk verzoek naar het eerder genoemde adres onder vermelding van het gewenste verzoek.

Het recht op vergetelheid (vernietiging van gegevens) kan alleen uitgeoefend worden als wetgeving en belangen van anderen dit niet verhinderen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat altijd.

Deel dit bericht: